Monday, November 1, 2021

MỘT VÀI THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN CẢI THIỆN 16 DẶM ĐƯỜNG I-405 GIỮA SR-73 VÀ I-605


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc phỏng vấn của nhà báo Tạ Phong Tần với chị Vanessa Hong-Van Nguyen, thiện nguyện viên cho cơ quan OCTA và cô Elia Verduzco, comminity relations specialist diversity outreach của cơ quan OCTA, về “Một vài thông tin về dự án cải thiện 16 dặm đường I-405 giữa SR-73 và I-605” nhân dịp các vị đến tham gia ngày đi bộ và điều trị sức khỏe cộng đồng 2021 (2021 Annual Trek ‘n’ Treat Wellness Day) vào sáng Chủ Nhật, ngay ngày lễ Halloween 31 tháng 10 năm 2021 trên đường Medal of Honor Bike and Pedestrian Trail, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment