Wednesday, November 10, 2021

VỀ NGUỒN TIN “CSVN ĐÃ CẢM HÓA” HỒNG Y FX NGUYỄN VĂN THUẬN LÀ THẬT HAY GIẢ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về nguồn tin "CSVN đã CẢM HOÁ" Hồng y FX Nguyễn Văn Thuận là thật hay giả? vào chiều ngày 9 tháng 11 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment