Sunday, November 28, 2021

HOA HẬU ĐỖ THỊ HÀ “VÓT CHÔNG ĐÁNH MỸ”; BỎ “TIÊN HỌC LỄ” LÀ DÚNG BẢN CHẤT


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về "Hoa hậu Đỗ Thị Hà ‘vót chông đánh Mỹ’; Bỏ ‘Tiên Học Lễ’ là đúng bản chất” vào chiều ngày 28 tháng 11 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment