Lac Viet Humanistic Culture

Monday, November 15, 2021

HẤP DIÊM HAY “ÂM MƯU ĐẢO CHÁNH”? 20 NGÀY CHO SỐ PHẬN “CHÚA ĐẢO” CÔ TÔ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc "Hấp diêm hay ‘âm mưu đảo chánh’? 20 ngày cho số phận ‘chúa đảo’ Cô Tô” vào chiều ngày 15 tháng 11 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment