Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, November 11, 2021

VETERANS DAY 2021: NHỚ ĐẾN NHỮNG CỰU CHIẾN BINH QUÂN LỰC VNCH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự về “Veterans Day 2021: Nhớ Đến Những Cựu Chiến Binh Quân Lực VNCH” với anh Nick Mai, chị Minh-Tâm Nguyễn và anh Hùng Lâm (Vietlife TV) vào sáng ngày 11 tháng 11 năm 2021 tại Graces Home in Anaheim, thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment