Sunday, January 16, 2022

WESTMINSTER: “UNG THƯ TRONG HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ” THỊ TRƯỞNG TRÍ TẠ BỊ KHIỂN TRÁCH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện " Westminster: ‘ung thư trong Hội Đồng Thành Phố’ Thị trưởng Trí Tạ bị khiển trách” vào chiều ngày 15 tháng Giêng năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment