Saturday, January 8, 2022

KHỞI TỐ, BẮT GIAM 3 QUÂN NHÂN ĐÁNH ĐỒNG ĐỘI TỬ VONG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc "Khởi tố, bắt giam 3 quân nhân đánh đồng đội tử vong” vào chiều ngày 8 tháng Giêng năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment