Wednesday, January 12, 2022

TỘI ÁC PHÁ RỪNG, CẤM BIỂN NGƯ DÂN THANH HÓA; BONG BÓNG KINH TẾ ĐẾN LÚC VỠ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện "Tội ác phá rừng, cấm biển ngư dân Thanh Hóa; Bong bóng kinh tế đến lúc vỡ” vào chiều ngày 12 tháng Giêng năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment