Wednesday, January 26, 2022

NGƯỜI TỴ NẠN CAMBODIA BIỂU TÌNH TRƯỚC TÒA NHÀ QUỐC HỘI THỦ ĐÔ CANBERRA, ÚC 2017


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh “Người tỵ nạn Cam Bốt biểu tình trước tòa nhà Quốc hội Thủ đô Canberra, Úc” vào sáng ngày 5 tháng 12 năm 2017.

No comments:

Post a Comment