Saturday, January 29, 2022

CHÚC MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự “Chúc Mừng Xuân Nhâm Dần 2022” với Tạ Phong Tần, Trương Ngọc Sơn, Kiên Phạm, Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thái Hùng và Nguyễn Thái Cường vào chiều tối ngày 29 tháng Giêng năm 2022 bên trong Starfish Restaurant, trên đường Brookhurst St., thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment