Wednesday, January 5, 2022

TÌM HIỂU VỀ TỘI LOẠN LUÂN; NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẤM KẾT HÔN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc "Tìm hiểu về tội loạn luân; Những trường hợp cấm kết hôn” vào chiều ngày 5 tháng Giêng năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment