Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, January 22, 2022

VÌ SAO TIỀN CẤP DƯỠNG NUÔI CON Ở VN THẤP? NGUYÊN NHÂN? CÁCH GIẢI QUYẾT?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc "Vì sao tiền cấp dưỡng nuôi con ở VN thấp? Nguyên nhân? Cách giải quyết?” vào chiều ngày 22 tháng Giêng năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment