Tuesday, January 25, 2022

DẠO CHỢ XUÂN NHÂM DẦN – BÊN TRONG THƯƠNG XÁ PHƯỚC LỘC THỌ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự “Dạo chợ Xuân Nhâm Dần – Bên trong Thương xá Phước Lộc Thọ” với Tạ Phong Tần vào chiều tối ngày 24 tháng Giêng năm 2022 trong Khu thương xá Phước Lộc Thọ (Asian Garden Mall), 9200 Bolsa Ave, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment