Thursday, January 20, 2022

“TRA TẤN” LÊ CHÍ THÀNH ĐỂ TÌM CÁI GÌ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện "’Tra tấn” Lê Chí Thành để tìm cái gì?” vào chiều ngày 19 tháng Giêng năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment