Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, January 25, 2022

LINH MỤC PHÊ-RÔ NGUYỄN VĂN KHẢI: THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH TRONG MẮT TÔI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự “Linh mục Phê-rô Nguyễn Văn Khải: Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong mắt tôi” với Tạ Phong Tần vào chiều tối ngày 24 tháng Giêng năm 2022 trong Khu thương xá Phước Lộc Thọ (Asian Garden Mall), 9200 Bolsa Ave, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment