Sunday, January 9, 2022

HỌP BÁO CỦA ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ TP WESTMINSTER

 

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream”  buổi họp báo của “Ủy ban Xây dựng Tượng đài Cổ thành Quảng Trị thành phố Westminster” vào chiều ngày 9 tháng Giêng năm 2022 tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment