Friday, January 14, 2022

Lùm Xùm Bán Đất Công Ở Westminster; Thị Trưởng Trí Tạ Bị Đề Nghị Khiển T...

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện "Lùm xùm bán đất công ở Westminster; Thị trưởng Trí Tạ bị đề nghị khiển trách” vào chiều ngày 12 tháng Giêng năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment