Tuesday, January 25, 2022

CHỢ ĐÊM ẨM THỰC LITTLE SAIGON: GÌ CŨNG CÓ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự “Chợ đêm ẩm thực Little Sài Gòn: Gì cũng có” với Tạ Phong Tần vào chiều tối ngày 24 tháng Giêng năm 2022 trong khuôn viên Khu thương xá Phước Lộc Thọ (Asian Garden Mall), 9200 Bolsa Ave, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment