Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, August 30, 2022

3 CÂY ĐÀN GUITAR CỔ ĐIỂN ĐƯỢC LÀM RA TỪ MỘT SỰ NGẪU HỨNG CỦA GUITARIST NGUYỄN THÁI CƯỜNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự về việc 3 cây đàn guitar cổ điển được làm ra từ một sự ngẫu hứng của Guitarist Nguyễn Thài Cường với phần thử đàn, nhận xét và đánh giá về 3 cây đàn mới này của Bác sĩ, Flamenco Guitarist Nguyễn Tự Hào.

Video clip được thực hiện bởi Lại Minh Thuận và Nguyễn Thái Hùng, được edit bởi Lại Minh Thuận vào ngày 28 tháng 8 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment