Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, August 7, 2022

RA MẮT SÁCH “LỊCH SỬ NHIẾP ẢNH VIỆT-NAM QUA CÁC SỰ KIỆN (1869-2011)” CỦA CỐ NHIẾP ẢNH GIA LÊ NGỌC MINH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về Buổi Ra Mắt Sách “Lịch sử Nhiếp Ảnh Việt-Nam qua các Sự Kiện (1869-2011)” của Cố Nhiếp Ảnh Gia Lê Ngọc Minh do Bà Quả Phụ Lê Ngọc Minh, nhũ danh Hà Thị Hồng Nhạn và các con cùng anh chị em trong gia đình thực hiện vào sáng ngày 6 tháng 8 năm 2022 tại Phòng Sinh Hoạt Tòa Soạn Báo Người Việt, 14771 Moran Street, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment