Lac Viet Humanistic Culture

Monday, August 1, 2022

HÀ NỘI: 3 CHIẾN SĨ CHỮA CHÁY TỬ NẠN; THỰC TRẠNG VIỆC CẤP GIẤY PHÉP AN TOÀN CHÁY NỔ Ở VN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Hà Nội: 3 chiến sĩ chữa cháy tử nạn; Thực trạng việc cấp giấy phép an toàn cháy nổ ở VN” vào chiều ngày 1 tháng 8 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment