Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, August 7, 2022

ÔNG PHAN KỲ NHƠN: TRÁCH NHIỆM, DANH DỰ VÀ TỔ QUỐC CỦA QLVNCH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phát biểu của ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai, đồng Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần nhân dịp ông đến tham dự buổi Lễ Chào Cờ đầu tháng vào sáng Thứ Bảy, ngày 6 tháng 8 năm 2022 trước tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment