Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, August 9, 2022

HỒ HOÀI ANH, HỒNG ĐĂNG VỀ VN VÀ NHỮNG HỆ QUẢ PHÁP LÝ TIẾP THEO


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng về VN và Những hệ quả pháp lý tiếp theo” vào chiều ngày 9 tháng 8 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment