Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, August 23, 2022

BUÔN NGƯỜI VÀ CẠM BẪY “VIỆC NHẸ LƯƠNG CAO”; LÀM SAO NHẬN BIẾT?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Buôn người và Cạm bẫy ‘Việc nhẹ lương cao’; Làm sao nhận biết?” vào chiều ngày 23 tháng 8 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ. 

No comments:

Post a Comment