Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, August 14, 2022

CỰU TRUNG ÚY BĐQ TRẦN THY VÂN: “ANH HÙNG BẠT MẠNG” VỀ VỚI ĐẤT CÒN LẠI “CHÂN MÂY” MỘT “TIẾNG HỜN”


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc phỏng vấn của nhà báo Tạ Phong Tần với ông Hứa Trung Lập, cô Nguyễn Thùy Dung, anh Kiên Phạm, Nghị viên Tài Đỗ và anh Andy Trần Thy Linh Phương (Trưởng nam của ông Trần Thy Vân) nhân dịp các vị đến dự và thăm viếng buổi Lễ Di Quan, An Táng của ông Trần Thy Vân, Pháp Danh Minh Pháp, Cựu Trung úy Biệt Động Quân QLVNCH vào trưa Thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022 tại nhà quàn Peek Funeral Home, 7801 Bolsa Ave., thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment