Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, August 30, 2022

THUYÊN CHUYỂN ĐẠI TÁ ĐINH VĂN NƠI LÀM GIÁM ĐỐC CA QUẢNG NINH: BỊ “ĐÌ” HAY THÊM QUYỀN LỢI?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Thuyên chuyển đại tá Đinh Văn Nơi làm Giám đốc CA Quảng Ninh: Bị ‘đì’ hay thêm quyền lợi?” vào chiều ngày 30 tháng 8 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment