Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, August 2, 2022

NHỮNG ĐIỀU CẦN SÁNG TỎ VỤ HS HỒ HOÀNG ANH TỬ NẠN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “Những điều cần sáng tỏ vụ HS Hồ Hoàng Anh tử nạn” vào chiều ngày 1 tháng 8 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment