Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, August 24, 2022

THÍCH CỦ TỪ VÀ THÍCH TRÚC THÁI MINH TRANH PHÂN: THÁI MINH DẪN TRỨC 1 - 0


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Thích Củ Từ và Thích Trúc Thái Minh tranh phân: Thái Minh dẫn trước 1 - 0” vào chiều ngày 23 tháng 8 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment