Lac Viet Humanistic Culture

Monday, August 1, 2022

BÁC SĨ VÕ ĐÌNH HỮU CHIA SẺ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI HIỆN NAY


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần phát biểu, chia sẻ một số vấn đề về tình hình thế giới hiện nay của Bác sĩ Võ Đình Hữu, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Quốc Học-Đồng Khánh Nam California, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng LKQNHNVN nhân dịp ông đến tham dự buổi sinh hoạt trại hè của Liên Trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa 2022 vào sáng Chủ Nhật ngày 31 tháng 7 năm 2022 tại Shelter #1 , Miles Square Park (Góc Euclid Street / Warmer Avenue), thuộc Thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment