Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, January 19, 2019

BIỂU TÌNH NGÀY 05/01/2018 TẠI LITTLE SAIGON VINH DANH QUỐC KỲ VNCHLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Đã 44 năm lìa xa Quê Hương, dù đang ở bất cứ phương trời nào, dù cuộc sống có sang cả đến đâu, trong mỗi chúng ta đều có một nỗi buồn khôn nguôi, đó là nỗi buồn mất quê hương và chỉ mang theo Lá Cờ Vàng của Tổ Quốc.

Tiếp nối quyết tâm yểm trợ những phong trào đấu tranh mà quốc nội đã phát động 6 tháng qua Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cùng một số Tổ Chức và Hội Đoàn đã tổ chức cuộc biểu tình và tuần hành “Vinh danh Quốc Kỳ VNCH và Tưởng Niệm 44 năm mất nước” vào lúc 3:00PM Thứ Bảy, ngày 05 tháng 01 năm 2018. Sau khi xuất phát trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ). Đoàn biểu tình đã tuần hành dọc theo lề đường Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, sau đó trở về lại trước Đền Thờ Đức Thánh Trần và giải tán vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày.

No comments:

Post a Comment