Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, January 6, 2019

GUITARIST NGUYỄN THÁI CƯỜNG – “FANTASIA FOR GUITAR AND ORCHESTRA” BY HỒ ĐĂNG TÍNLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần trình tấu Tây ban cầm của Guitarist Nguyễn Thái Cường với tấu khúc “Fantasia for Guitar and Orchestra” của Nhạc sĩ Hồ Đăng Tín, phần giai điệu của tác phẩm này dựa vào ca khúc “Tôi Đưa Em Sang Sông” của Nhạc sĩ Y Vũ.

Video clip này được thực hiện vào chiều ngày 31 tháng 12 năm 2018 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment