Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, January 10, 2019

GIỚI THIỆU TÂN BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ, NHIỆM KỲ 2018-2021Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần giới thiệu Tân Ban Thường Vụ Hội Đồng Liên Tôn VN Tại Hoa Kỳ (2019-2021) trong buổi “Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam và Ra Mắt Tân BTV HĐLTVN/HK- Nhiệm Kỳ 2019-2021” vào chiều tối Thứ Sáu, ngày 4 tháng 1 năm 2019 tại Trung Tâm Công Giáo, 1538 Century Blvd, thuộc Thành phố Santa Ana, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment