Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, January 23, 2019

ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM & RA MẮT TÂN BAN THƯỜNG VỤ HĐLT (2019-2021)Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi “Lễ Ra mắt Tân Ban Thường Vụ Hội Dồng Liên Tôn (Nhiệm Kỳ 2019-2021) và Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam” vào chiều tối Thứ Sáu, ngày 04 tháng 01 năm 2019 tại Trung Tâm Công Giáo, 1538 Century Blvd, thuộc Thành phố Santa Ana, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment