Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, January 2, 2019

HÌNH ẢNH CHỢ TRỜI GOLDEN WEST COLLEGE, NAM CALIFORNIA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về chợ trời Golden West College vào trưa ngày 16 tháng 12 năm 2018 tại Golden West College Swap Meet, 15744 Goldenwest St, thuộc Thành phố Huntington Beach, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment