Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, January 2, 2019

CHỢ TRỜI GOLDEN WEST COLLEGE, NAM CALIFORNIALittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự về chợ trời Golden West College của Tạ Phong Tần (Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý) vào trưa ngày 16 tháng 12 năm 2018 tại Golden West College Swap Meet, 15744 Goldenwest St, thuộc Thành phố Huntington Beach, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment