Lac Viet Humanistic Culture

Monday, January 14, 2019

NHẠC PHẨM “NẮNG CHIỀU” CỦA LÊ TRỌNG NGUYỄN VỚI NHẠC SƯ NGHIÊM PHÚ PHILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Để Tưởng niệm 11 năm ngày ra đi của Nhạc sư Nghiêm Phú Phi (ngày 16 tháng Giêng năm 2008) Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt cho phổ biến phần video clip của Nhạc sư Nghiêm Phú Phi nói về nhạc phẩm "Nắng Chiều" của Lê Trọng Nguyễn vào tối ngày 27 tháng 05 năm 2006 tại Hội quán của nhật báo Người Việt, thuộc thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment