Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, October 20, 2021

BÀN VỀ THÀNH NGỮ “TRÂM ANH THẾ PHIỆT” VÀ BÁO CHÍ XU NỊNH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Bàn về thành ngữ ‘Trâm Anh Thế Phiệt’ và báo chí xu nịnh” vào chiều ngày 19 tháng 10 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment