Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, October 16, 2021

ÔNG HÙNG MUỐN “TÌM CÔNG LÝ” CHO “ĐÀN CON”, CUỘC CHIẾN PHÁP LÝ ĐI ĐẾN ĐÂU?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Ông Hùng Muốn ‘tìm công lý’ cho ‘đàn con’, cuộc chiến pháp lý đi đến đâu?” vào chiều ngày 15 tháng 10 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment