Tuesday, October 5, 2021

UBND Phường Vĩnh Phú LẠM QUYỀN; Những Điều DÂN CẦN BIẾT NĐ 117-2020 Xử P...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “”UBND phường Vĩnh Phú LẠM QUYỀN; Những điều DÂN CẦN BIẾT NĐ 117-2020 xử phạt về Y TẾ” vào chiều ngày 4 tháng 10 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment