Sunday, October 31, 2021

ĐINH-VĂN-NƠI: CHIÊU MỊ DÂN CỦA ĐẤU TRANH CUỘI; MỞ CỬA: TRẠM THU PHÍ DÀY ĐẶC


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Đinh-Văn-Nơi: Chiêu mị dân của đấu tranh cuội; Mở cửa: Trạm thu phí dày đặc” vào chiều ngày 30 tháng 10 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ. 

No comments:

Post a Comment