Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, October 24, 2021

Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức Của UBXDTĐ Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị Do TP Wes...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream”  buổi “Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức của UBXDTĐ tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị do Thành Phố Westminster tổ chức” vào sáng Chủ Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021 tại Phòng họp Hội Đồng Thành phố Westminster (Council Chamber), 8200 Westminster Ave, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment