Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, October 10, 2021

TRẢ LẠI DANH DỰ CHO NỮ PHÒNG VẼ DÂN SỰ VNCH MIỀN NAM VIỆT NAM


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “TRẢ LẠI DANH DỰ cho nữ Phòng Vệ Dân Sự VNCH miền Nam Việt Nam” vào chiều ngày 9 tháng 10 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment