Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, October 5, 2021

THẢM CẢNH DÂN VN: LƯU VONG TRÊN CHÍNH QUÊ HƯƠNG MÌNH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “Thảm cảnh dân VN: Lưu vong trên chính quê hương mình” vào chiều ngày 4 tháng 10 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment