Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, October 31, 2021

THẦY GIÁO COI HÌNH NỮ CÔNG NHÂN TẮM ĐỂ “CHIA SẺ KHÓ KHĂN”? ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI SUY ĐỒI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Thầy giáo coi hình nữ công nhân tắm để ‘chia sẻ khó khăn’? Đạo đức xã hội suy đồi” vào chiều ngày 30 tháng 10 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment