Sunday, October 10, 2021

BỨC HÌNH XỨNG ĐÁNG LÀM MẪU TƯỢNG ĐÀI “TÁI CHIẾM CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ” BỊ BỎ QUÊN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về: Bức hình xứng đáng làm mẫu tượng đài "Tái chiếm cổ thành Quảng Trị" BỊ BỎ QUÊN, vào chiều ngày 9 tháng 10 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment