Sunday, October 10, 2021

TÒA TỐI CAO NEW YORK TUYÊN ÔNG TRỊNH HỘI THUA KIỆN, BUỘC TRẢ ÁN PHÍ, LUẬT SƯ PHÍ CHO LINH MỤC THIỆN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Toà tối cao New York tuyên ông Trịnh Hội thua kiện, buộc trả án phí, luật sư phí cho linh mục Nguyễn Thiện” vào chiều ngày 9 tháng 10 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment