Sunday, October 31, 2021

GARDEN GROVE: MỪNG HALLOWEEN VỚI NGÀY ĐI BỘ VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG / TREK “N” TREAT WELLNESS DAY 2021


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi lễ khai mạc cho ngày đi bộ và điều trị sức khỏe cộng đồng 2021 (2021 Annual Trek ‘n’ Treat Wellness Day) vào sáng Chủ Nhật, ngay ngày lễ Halloween 31 tháng 10 năm 2021 trên đường Medal of Honor Bike and Pedestrian Trail, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment