Sunday, October 3, 2021

ÔNG MICHAEL VÕ (BAN TỔ CHỨC WALK FOR VIETNAM): MINH BẠCH SAU GÂY QUỸ LÀ ĐIỀU KIỆN QUAN TRỌNG NHẤT


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc phỏng  vấn của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý với ông Michael Võ, Thị Trưởng Thành Phố Fountain Valley, đồng là Trưởng Ban tổ chức buổi đi bộ gây quỹ “Walk-for-Vietnam” vào sáng Thứ Bảy ngày 2 tháng 10 năm 2021 tại Mile Square Park Tennis Center, 16400 Brookhurst St., thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment