Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, October 17, 2021

MỪNG QUỐC KHÁNH 26 THÁNG 10 LẦN THỨ 66, VINH DANH CHÍNH THỂ VNCH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi lễ “Mừng Quốc Khánh 26 Tháng 10 lần thứ 66 và ghi nhớ công ơn vị sáng lập của Tổng Thống Ngô Đình Diệm” do Hội Ái Hữu Bắc Việt Di Cư tổ chức vào chiều Thứ Bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2021 tại hội trường Magic Lamp Mobilehome Club, trên đường Lampson Ave., thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.
 

No comments:

Post a Comment