Saturday, October 2, 2021

QUẬN CAM: ĐI BỘ GÂY QUỸ GIÚP ĐỒNG BÀO VN TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 – WALK FOR VIETNAM


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi kêu gọi và tham gia đi bộ gây quỹ “Walk-for-Vietnam” vào sáng Thứ Bảy ngày 2 tháng 10 năm 2021 tại Mile Square Park Tennis Center, 16400 Brookhurst St., thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment